"ระบบสุขภาพเข้มแข็ง ภาคีมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อคนมะนังมีสุขภาพดี"

ภาพกิจกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการปรับปรุงห้องรับบริการและฉุกเฉินที่รพ.สต.บ้านมะนัง ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง ...
ราคากลาง-ปรับปรุงห้องรับบริการและห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.สต.บ้านมะนัง ...
/ จัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2566 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2566 ...
/ จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT2 หน ...
/ ITA, ITA, ITA2565
EB1-64 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB2-64 หน ...
/ ITA, ITA, ITA 2564
EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่ ...
/ ITA, ITA, ITA 2563

ดูทั้งหมด