ติดต่อสำนักงาน

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนัง

ม.7 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130

โทรศัพท์ : 074-750881

โทรสาร : -

อีเมลล์ : sasukmamang@gmail.com

เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.

แผนที่การเดินทาง