เยี่ยมเสริมพลังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

วันที่ 2 มกราคม 2565 นายพิทักษ์ หวังชัย สาธารณสุขอำเภอมะนังลงเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านชุมชนบริการประชาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 พร้อมนี้ได้มอบของเยี่ยม ให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/ด่านฯ เพื่อให้กำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านฯ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลฯ เป็นไปตามนโยบาย และขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ให้เทศกาลปีใหม่นี้เป็น “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”