ลงพื้นที่เยี่ยมวัด จุดบริการประชาชน และด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565