ต้อนรับ พ.อ.กฤศ ศรีเดชาสินธุ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ต.(ท.) พร้อมคณะ