สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติบัตการ คป.สอ.มะนัง ปีงบประมาณ2565

 

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ที่1

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ที่2

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ที่ 3

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ที่4

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ที่5

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ที่6