สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติบัตการ คป.สอ.มะนัง ปีงบประมาณ2566

แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.2566-2570

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ที่ 1

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ที่ 2

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ที่ 3

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ที่ 4

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ที่ 5