สธ.มะนัง ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปี 64

วันนี้ (20 มกราคม 2564) งานสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนัง จัดประชุมชี้แจง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขมะนัง โดยมีเจ้าหน้าที่ของ รพ.สต.และโรงพยาบาลมะนัง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง