จนท.สธ มะนัง ลงพื้นที่น้ำท่วมและแจกยา ให้ผู้ประสบภัย

วันที่ 14 ต.ค.63 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนัง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ และแจกยาสามัญประจำบ้านให้กับพื้นที่ประสบภัย โดยบูรณาการกับอำเภอมะมะนังและผู้นำท้องที่