คณะกรรมการลงประเมินราคาทรัพย์สินของพัสดุที่จะจำหน่าย ปี 2562

วันนี้ (2 มิถุนายน 2563) คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน ตามคำสั่งจังหวัดสตูลที่ 1060/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ได้ลงประเมินเพื่อกำหนดราคาทรัพย์สินของพัสดุที่จะดำเนินการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2562 จำนวน 18 รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนังและหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนัง