สสอ.มะนัง ให้ความรู้ การป้องกัน COVID-19 แก่ประชาชนจิตอาสาทำหน้ากากอนามัย

     วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายภูรณ โต๊ะประดู่ สาธารณสุขอำเภอมะนัง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรค COVID-19 แก่กลุ่มประชาชนจิตอาสาทำหน้ากากอนามัย ณ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล