ขอความร่วมมือรายงานผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและต่างจังหวัด

               สำหรับในพื้นที่อำเภอมะนัง ขอแจ้งไปยังผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและ ผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่มีรายงานโรคโควิด-19 ให้ติดต่อรายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. หรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของท่าน แจ้งล่วงหน้า 2-3 วัน และขอควาร่วมมือให้สังเกตอาการภายในบ้านพักเป็นระยะเวลา 14 วัน

รพ.สต.ปาล์มพัฒนา – นางสาวสุกัลยา เกษตรสมบูรณ์ (086-8915366)

รพ.สต.บ้านมะนัง – นายทรงศักดิ์ โสกมล (091-0488794)

รพ.สต.บ้านผัง50 – นายบุญท๊อป สิริพันธวงค์ (086-9579440)

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯตำบลนิคมพัฒนา – นางสาววัลลิยา เหาะหาด (088-4882005)

รพ.มะนัง – นายปรัชญา เสียมไหม (098-2734543)