ตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง กรณีปกติ จังหวัดสตูล รอบที่ 2/2565 คปสอ.มะนัง

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 และคณะตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม คปสอ.มะนัง/รพ.สต.ผัง 50 อ.มะนัง โดยมีนายเอกพล เหมรา ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล นำทีมคณะตรวจราชการ ติดตามการดำเนินงาน คปสอ.มะนัง/รพ.สต.ผัง 50 อ.มะนัง พร้อมด้วยแพทย์หญิงวันทนา ไทรงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล สาธารณสุขอำเภอมะนัง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอมะนัง ร่วมลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ที่ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผัง 50 โดยนายภานุวัฒน์ แซ่หลู่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผัง 50 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผัง 50 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัดสตูล