ติดตามการดำเนินงาน ฉีดวัคซีน (Pfizer) สร้างภูมิคุ้มกันโรค COVID-19 ณ รพสต.บ้านผัง 50