สธ.มะนัง ร่วมกีฬาสัมพันธ์ คปสอ.มะนัง

          เจ้าหน้าที่ สสอ.มะนัง และ รพ.สต.ในสังกัด ร่วมกีฬาสัมพันธ์ คปสอ.มะนัง ในระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563  ณ บริเวณหน้าแฟลตโรงพยาบาลมะนัง