ข้อมูลทั่วไป

ที่มาของชื่ออำเภอ

ชื่ออำเภอมะนังมาจากคำว่า “ม้ายัง” ม้าหรือรูปม้า ทั้งนี้เนื่องมาจากในท้องถิ่นของอำเภอ มีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่ง ชื่อ ถ้ำระฆังทอง ภายในถ้ำมีรูปปั้นม้าหินอยู่ 1 ตัว เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในหมู่บ้านเป็นสัญลักษณ์ในการเดินทางนัดหมาย ต่อมาเพี้ยนมาเป็น “มะนัง”

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอมะนังตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอทุ่งหว้า

 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอควนกาหลง

 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอควนกาหลง

 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอละงู

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ

ทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ แหล่งต้นน้ำ ลำธาร และ สัตว์ป่า

สถานที่ท่องเที่ยว

 • ถ้ำภูผาเพชร

 • ถ้ำระฆังทอง

 • ถ้ำเจ็ดคต

 • วิหารจตุคามรามเทพ

 • น้ำตกวังใต้หนาน

 • พิพิธภัณฑ์บ้านรากไม้

 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทิอกเขาบรรทัด