"เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพในการบริการ วิชาการ บริหารจัดการระบบสุขภาพของเครือข่ายเพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชน"

Image is not available

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนัง
ยินดีต้อนรับ

Slider

ภาพกิจกรรม

วันนี้ (2 มิถุนายน 2563) คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน ตามคำสั่งจังหวัดสตูลที่ 1060/2563 ลงวันที่ 2 ...
อ่านเพิ่มเติม
แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง ...
อ่านเพิ่มเติม

ดูทั้งหมด

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 2.โครงการ 3.รายงานการประชุม 4.ภาพถ่ายกิจกรรมอบรมให้ความรู้พร้อ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ITA
1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 2.โครงการ 3.รายงานการประชุม 4.แผนงานโครงการ 5.ภาพถ่ายประชุม 6 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ITA
1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 2.โครงการ 3.รายงานการประชุม 4.ภาพถ่ายประชุม 5.หนังสือรายงานผู้ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ITA

ดูทั้งหมด